Welkom

ZVV Salao’85

Salao in coronatijd – maar ook dan gaat het zaalvoetballeven ‘gewoon’ door

Als ik eerlijk ben – had ik als voorzitter – innerlijk een iets ander gevoel plezieriger gevonden om dit te schrijven. We zitten op twee weken voor de start van weer een nieuw seizoen. Een seizoen waarvan we nu al  weten dat het anders gaat worden dan die 35 seizoenen hiervoor. De reden zal eenieder duidelijk zijn!

Er is van hoog tot laag in de maatschappij op dit moment nog veel onzeker. Ik ga er hier niet te ver over uitweiden maar wil jullie wel allemaal meegeven volg het nieuws en de ontwikkelingen in de media en probeer op je eigen wijze invulling te geven aan het gezamenlijk oplossen van dit probleem.

Maar zoals gezegd, we gaan starten over pakweg twee weken. Dat doen we dit jaar met elf teams, waarvan zes senioren, één dames- en  vier junioren teams. Af en toe lijkt het wel dat iedereen in Schagen bij Salao wil voetballen. Zo makkelijk melden volledige teams zich de laatste jaren aan. Dat vervult ons natuurlijk met gepaste trots, maar het schept ook verplichtingen en geeft soms wat extra druk op de krappe bestuurs bezetting binnen onze club. Hierbij dus nogmaals een verzoek aan jullie – meld je aan als je een paar uur per maand over hebt om iets voor deze mooie club te doen?

Fundament

Ik begin mijn verhaal dit jaar niet voor niets met een oproep aan jullie. Laten we vooraf afspreken dat we dit – nu al unieke seizoen – gaan gebruiken om het fundament onder de club te verstevigen, vandaar mijn bovenstaande oproep. Op het sportieve vlak is het ons al gelukt om het fundamant voor een mooie sportieve toekomst te verstevigen. Belangrijk hierbij is doorstroming van jeugd naar de senioren én de aanwas van nieuwe talentvolle junioren. Dat is met het nieuwe 2e en  3e team – en een talentvolle groep O-17 prima gelukt. Misschien is het voor de sportieve ambities van ons vlaggenschip nog wel belangrijker te vermelden dat er naast een nieuw en talentvol 2e team een soortement stop is gezet op de aanwas van nieuwe spelers. We kunnen er gewoonweg niet meer plaatsen. Dit laat onverlet dat de ambities voor het 1e naar boven mogen worden bijgesteld. Er is talent voldoende en ook een blessure/afwezigheidsgolf zoals we die helaas de laatste seizoenen telkens meemaken kan nu hopelijk worden opgevangen met een sterk 2e team. Niet alleen het sportieve fundament vinden wij hierbij belangrijk. Ook het feit dat we in de breedte met stabiele overige senioren teams – veel jeugd en een damesteam een breed georiënteerde en gedragen club zijn stemt ons zeer tevreden.

35-jarig bestaan

In mijn inleiding heb ik er vorig jaar ook al iets over geschreven, en in de laatste bestuursvergadering heb ik de handschoen opgepakt om – als de corona pandemie het weer toelaat – een mooie passende feestavond te organiseren ter ere van ons 35-jarig jubileum. Of dat nog in 2020 gaat lukken ligt aan heel veel ontwikkelingen, en mogelijk wordt het pas 2021 maar dat we het niet zo maar voorbij laten gaan moge duidelijk zijn.

Tot slot

Ik zag de afgelopen week dat alle teams staan ingepland voor de eerste wedstrijden van het seizoen. Ik wil jullie bij deze allemaal – in deze toch vreemde start van het seizoen – op het hart drukken – doe je best – doe normaal – toon respect naar medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, coaches – én niet te vergeten ga op de juiste wijze om met het virus waarmee we ‘allemaal klaar’ zijn maar wat helaas nog niet klaar is met ons.

Met sportieve groep namens het bestuur van Salao’85

Joost Schimmel                 voorzitter

Kasper van Otterlo          penningmeester

Hans Buil                             secretaris